Vybrané reference na projekty, které jsme realizovali.

Reality.cz

Reality.cz

Mobilní aplikace pro Windows Phone na zpřístupnění obsahu katalogu nemovitostí reality.cz.

Videoprivat

Videoprivat

Webové stránky videopůjčovny. Webové stránky obsahují katalog všech nabízených filmů na všech nosičích ze všech půjčoven. Data jsou automaticky synchronizována s firemním informačním systémem, který sleduje veškeré nosiče na pobočkách, jejich stav a umístění.

United Energy, a.s.

United Energy, a.s.

Desktopová aplikace sloužící pro generování faktur v PDF formátu. Aplikace je vytvořena jako samostatný modul pro současný informační systém pro fakturaci ÚT, TUV a SV. Faktury v tomto formátu jsou následně použity pro elektronickou distribuci odběratelům.

Teplárna Liberec, a.s.

Teplárna Liberec, a.s.

Správa a údržba informačního systému pro fakturaci ÚT, TUV a SV. V průběhu prováděny různé zásahy do funkčnosti dle změn v legislativě. Vytvořeno několik dalších podpůrných modulů, které byly následně zahrnuty do systému.

© TwiceM 2010